دزدی ابوالفضل گلپایگانی ۵

دزدی ابوالفضل گلپایگانی ۵

در صفحه ۱۶۱ می‏نویسد که حضرت صادق در وصف مهدی فرموده است (انه اقرب عهدا منی باللبن و اخف فوق الدابه) یعنی حضرت صادق فرموده است صاحب‏الامر به پستان مادر نزدیکتر و سبکتر است روی اسب از من مصنف گوید صحیح است و به عوض فوق الدابه علی ظهر الدابه است اما سابق بر این عبارت در روایت در صفحه ۳۵ از کتاب بحار حکم سئوال می‏کند از حضرت صادق ع فانت الذی یقتل اعداء الله و یعزیک اولیاء الله »یعنی آیا تو همان امام هستی که دشمنان خدا را می‏کشی و به وجود تو دوستان خدا عزیز می‏گردند امام این جواب را می‏دهد میرزا علی محمد در کدام وقت دشمن کشت و دوستان خدا به واسطه او عزت پیدا کردند. [بزبگیرشرح دزدبگیر،علی ابیوردی،شارح محمدجعفردادخواه، صفحه ۵۴]

همچنین مشاهده کنید

یک حرکت فریبنده در فرقه بهاییت

یک حرکت فریبنده در فرقه بهاییت بهاییان در یک حرکت خزنده و حالتی حق به ...