دزدی ابوالفضل گلپایگانی ۶

دزدی ابوالفضل گلپایگانی ۶

در صفحه ۵۷ فرائد نوشته در روایت ان لعلی کره قبل محمد و کره بعد حسین معنی کره رجوع‏کردن است می‏خواهد بگوید که علی یکبار قبل از محمد می‏آید و یکبار بعد از حسین.

کنایه است اول از میرزا علی‏محمد و دوم از میرزا حسین‏علی واقعا به ذهن عوام بیچاره خوب می‏چسبد و چنین نیست دزدی کرده است ملاحظه صفحه ۲۱۸ بحار بفرمائید عبارت حدیث این است (لعلی فی الارض کره مع ابنه الحسین یقبل برایته حتی ینتقم من بنی‏امیه ثم کره مع رسول الله) غرض این است که در هر دو موضوع کلمه مع بوده و از بین دزدیده.

همچنین مشاهده کنید

یک حرکت فریبنده در فرقه بهاییت

یک حرکت فریبنده در فرقه بهاییت بهاییان در یک حرکت خزنده و حالتی حق به ...