مقالچه

ماهیت و اهداف طرح روحی ۱

طرح روحی 2

ماهیت و اهداف طرح روحی

«طرح روحی» توسط یکی از بهائیان مهاجر ایرانی به نام روحی ارباب، چند سال قبل طراحی شد. پس از بررسی و تصویب «بیت العدل حیفا» – به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیرنده فرقه ضاله بهائیت در سطح جهان – به عنوان یک طرح آزمایشی در کشور کلمبیا اجرا گردید.

این طرح در جریان اجرای آزمایشی آن در کلمبیا که مدت ده سال به طول انجامید، به طور مستمر و مداوم ارزشیابی می شد و نتایج این بررسی ها و ارزیابی ها در اختیار مرکزیت بهائیت (بیت العدل حیفا) قرار می گرفت.

سرانجام «بیت العدل حیفا» پس از پایان مرحله ده ساله آزمایشی این طرح، تصمیم گرفت، تا «طرح روحی» به عنوان یک «راهنمای عمل» به تمام محافل بهایی ابلاغ شود و موارد مطرح شده در آن مورد اجرا قرار گیرد.

یکی از مهمترین اهداف «طرح روحی» ایجاد بسترهای لازم برای افزایش آمار تعداد بهائیان است و مسئولان مرکزیت بهائیت برای ایجاد سهولت در دستیابی به این هدف، با یک برنامه ریزی گسترده، مؤسساتی را تحت عنوان «مؤسسه آموزشی» در کشورهای مختلف ایجاد کردند که براساس آخرین آمارهای منتشره از سوی مرکزیت بهائیت تعداد اینگونه مراکز آموزشی بیش از یکصد مرکز می رسد.

مرکزیت بهائیت برای دستیابی به اهداف «طرح روحی» زمان بندی های مشخصی را معین کرده اند که شامل «نقشه های پنج ساله» و «نقشه های چهار ساله» است که بعد از آن نیز یک نقشه دوازده ماهه و یک نقشه پنج ساله در نظر گرفته شده است. شعار اصلی نقشه پنج ساله «دخول افواج مقبلین» نام دارد. مؤسسات آموزشی که بهائیان در ارتباط با «طرح روحی» ایجاد کرده اند، افزون بر هیأت مدیره، زیر نظر مشاور قاره ای بهائیت که از سوی «بیت العدل حیفا» معرفی و تأیید شده است، اداره می گردد. تبلیغات فرقه بهائیت در کشورهای اسلامی، بویژه خاورمیانه به دلیل حساسیت های خاصی که در مورد آن وجود دارد، براساس یک استراتژی ویژه ای که از سوی مرکزیت بهائیت بدان نام «استراتژی خاموش و پنهان» داده شده، اداره می شود و برای تحقق اهداف این استراتژی در کشورهای مسلمان زمان بیشتری در نظر گرفته اند و تا سال ۲۰۲۱ میلادی برای رسیدن به اهداف مورد نظر وقت و فرصت معین کرده اند. فعالیت «طرح روحی» در ایران سه سال قبل با پیام ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳ میلادی بیت العدل حیفا آغاز شد. شیوه فعالیت اجرایی «طرح روحی» با فعالیت های گذشته بهائیان ایران تفاوت اساسی دارد.

فرقه ضاله بهائیت به امر تبلیغات، بهای زیادی می دهد و هر سال میلیون ها دلار هزینه کارهای تبلیغاتی می کند.برای بهائیان اثر تبلیغات منفی، نیز به اندازه تبلیغات مثبت حائزاهمیت است و از رهگذر همین اعتقاد است که بیت العدل حیفا، افزون بر میلیون ها دلار هزینه برای خرید «فضا» و «وقت» از ماهواره های گوناگون و کمک های چشمگیر به تلویزیون های ماهواره ای، مدتی است که تبلیغات رذیلانه ای را درباره اعزام دختران ایرانی به شیخ نشین های خلیج فارس، راه انداخته است. من تردید ندارم که اگر درباره گروه هایی که اینگونه دختران را به سودای بردن به اروپا و آمریکا می فریبند و آنها را به مراکز فحشا در «دبی» و دیگر نقاط به بیگاری کثیف وا می دارند، تحقیق شود، بدون تردید با این واقعیت مواجه می شویم که تمام گروه های فعال در این کار ضدانسانی، بهایی هستند. مدیران و کارکنان اینگونه گروه ها، با مأموریت از سوی «بیت العدل حیفا» و با هدف بدنام ساختن جمهوری اسلامی – به عنوان «تبلیغات منفی» و یک برنامه کارشناسانه از پیش تدوین شده به این اقدامات روی آورده اند. «بیت العدل حیفا» کوشیده است، تا در این دور از فعالیت جدید و در اجرای «طرح روحی» در حد و اندازه یک «اپوزیسیون فعال» موضع بگیرد و این امر را می توان از پیام ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳ «بیت العدل حیفا» دریافت.

در حقیقت با ارسال این پیام و آغاز اجرای «طرح روحی» در ایران، فرقه ضاله بهائیت شیوه ی تبلیغاتی جدیدی را در برخورد با نظام اسلامی ایران در پیش گرفته است. به زعم خودشان شیوه ای هجومی. به همین مناسبت در سال ۱۳۸۰ سیزده نفر از بهائیان به اصطلاح مستعد، زیر پوشش های مختلف از ایران به امارات متحده عربی – «دوبی» – رفته و در آنجا دوره های آموزشی کتاب هایی را که برای اجرایی کردن «طرح روحی» تدوین و تألیف شده است آغاز کردند.

اعزام مبلغین به «دوبی» با این هدف صورت می پذیرد:

۱- فراگیری چگونگی تبلیغ گسترده و مخفیانه در جمهوری اسلامی ایران.

۲- فراگیری راه های جدید فریب مسلمانان شیعه ایرانی.

۳- فراگیری چگونگی انتخاب هدف یا سوژه بی آنکه گرفتار افراد مؤمن و مأموران اطلاعاتی شوند.

رفت وآمد سالانه صدها هزار مسافر که برای خرید و تفریح به «دوبی» می روند، زمینه ای مناسب و دلخواه برای سرکردگان «بیت العدل حیفا» است. «دوبی» در حقیقت به شکارگاه آنان برای صید نیروهای ناآگاه جدید مبدل شده است.

برای اجرای طرح روحی تاکنون هفت عنوان کتاب تألیف و آماده شده است که عناوین برخی از کتاب ها عبارتند از: کتاب گفتگوهای هدفمند با غیر بهائیان، تاریخ بهائیت، آموزش و نحوه تبلیغ بهائیت و کتابی برای مبلغان فرقه.

مرکزیت بهائیت در حیفا توصیه کرده است که در ایران به دلیل حاکمیت نظام اسلامی و وجود شرایط خاص، طرح روحی از سن ۱۶ سالگی آغاز شود و کودکان بهائی از سن ۱۲ تا ۱۵ سالگی و در صورت امکان به همراه بزرگترهایشان با هدف فریبکاری به کارهای خیریه و عام المنفعه نظیر عیادت از بیماران در بیمارستان ها، نظافت و پارک های محل و معابر کوهستانی، مراجعه به آسایشگاه سالمندان و کمک به سالخوردگان بپردازند.

در اردیبهشت ۱۳۸۳ بخشی از طرح روحی – که مربوط به آموزش راهنمایان و مبلغان بود، به پایان رسید و تعدادی راهنما آماده فعالیت شدند. به همین سبب و بنا به دستور «بیت العدل حیفا» حرکت و هجوم تبلیغاتی بهائیان به بیرون و به سمت جوامع غیربهایی آغاز شد. در همین زمان خانجانی – نماینده ارشد بیت العدل و فرد شماره یک و مرجع بهائیان در ایران – طی ابلاغیه ای رسمی به کلیه بهائیان ایران تأکید کرد که:ما نبایستی فقط به دوستانی اکتفا کنیم که از قبل در زمره دوستان درآمده اند، زیرا این امر به علت محدود بودن دایره این دوستی ها، ناچاراً به تدریج اقدامات ما را محدود و متوقف خواهد نمود و بایستی با طرح دوستی ها و صمیمیت های جدید و پس از حصول اطمینان از طریق معاشرت های خانوادگی و گفتگوهای هدفمند، دایره دوستان مطمئن خود را مرتباً اتساع ببخشیم تا امکان لازم برای یافتن نفوس مستعده فراهم گردد. »

این ابلاغیه سرکرده بهائیان ایران، عملاً به بیرون این فرقه ضاله دستور می دهد که از طریق نفوذ در خانواده های ایرانی و از رهگذر تبلیغات، بر دامنه و تعداد بهائیان مقیم ایران بیفزایید.

پس از ابلاغ پیام ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳ بیت العدل حیفا به بهائیان ایران مؤسسات آموزشی بهائیت به کار تربیت راهنمایان بهایی سرعت بخشیدند. به طوری که هم اکنون بنا به گفته بهائیان تعداد راهنمایان و مبلغان بهایی به ده هزار نفر می رسد و این خود زنگ خطری است که مسئولان فرهنگی و عقیدتی جمهوری اسلامی موضوع برخورد با بهائیان را در دایره تساهل و تسامح نیندازند، زیرا دشمن بیدار و هوشیار در کمین شکار جوانان ما نشسته است.

شورای پنج نفره امور مدیریت بهائیت ایران – که نزد بهائیان به عنوان «یاران ایران» شناخته می شوند. اصرار دارد تا جامعه بهائیت ایران با مظلوم نمایی توجه جهانیان را به وضع خود معطوف دارند. پیروان فرقه ضاله بهائیت براساس طرح روحی آویختن به حربه های دروغین را نیز جایز می شمارند. از جمله یکی از اعضای محفل ملی بهائیت ایران با تکیه بر دستورالعمل بیت العدل مبنی بر اینکه باید با افراد غیربهایی ارتباط برقرار کرد، نفوذ در جوامع روستایی و کوچک را زیر این پوشش که ما بهداشت یار هستیم و یا به عنوان مسئول برای خدمت به شما آمده ایم، به هر وسیله ای برای شناسایی افراد مستعد جذب آنها به بهائیت اقدام می کنند:

«اگر فرضاً دوستان ایده هایی را بیان می دارند مانند اینکه بهداشت یار هستیم و. . . اینها هدف نیستند، بلکه محملی است برای شناسایی افراد مستعد و اینکه آنها را وارد پروسه مؤسسه آموزش نماییم. »

او بهره برداری از دوستان دوران مدرسه، مهاجران فقیر افغانی، کمک مالی به خانواده های مستمند و ایجاد کلاس های آشپزی و هنری، رفت وآمد به کتابخانه ها و سمینارهایی که در فرهنگسراها برگزار می شود، وسیله ای برای ایجاد ارتباط مخفی و سپس تبلیغ بهائیت می داند.

براساس برنامه طرح روحی هر خانواده بهایی در ایران باید چند راهنما داشته باشد تا بتوانند با خانواده های غیر بهایی مرتبط شوند و با این توصیف در هر نقطه ای که یک یا چند خانواده بهایی وجود دارد، خانواده های مسلمان و غیربهایی باید در معرض تهدیدات ناشی از تبلیغات بهائیان قرار داشته باشند.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن