مقالات

عقاید و آرای احسائی

نشر عقاید احسایی، با اعتراض و انتقاد جدّی و پیگیر عالمان بزرگ قرن سیزدهم هجری رو به رو شد. چون ذکر همه ی آرای وی در این سلسله نوشتار، میسور نیست، به ناچار، به اهمّ آن ها اشاره خواهیم کرد. پیش از آن، وصف کلّی اندیشه ی احسایی را یادآور می شویم. نوشته اند: شیخ احمد احسایی، علوم و حقایق ...

ادامه مطلب »

بستر پیدایش بابیت و بهائیت

بستر فرهنگی پیدایش بابیت و بهائیت در بخش فرقه شناسی این فصلنامه با موضوع «مهدویت و فرقه های انحرافی » دو مقاله در شماره های ۱ و ۲ آمده است . هر دو مقاله، با نگاهی خاص به بررسی فرقه «شیخیه » پرداخته اند و در باب پیدایش این فرقه، رهبر و ویژگی های وی، موضع گیری عالمان نسبت به ...

ادامه مطلب »

تحری حقیقت شعار بهائیت

عبدالبهاء در سفری که با خرج بهائیان به اروپا و امریکا داشت، با فرهنگ و اندیشه های جدیدی برخورد کرد که فایده اش، فراهم آوردن اصولی به عنوان تعالیم دوازده گانه برای جامعه بهائیت بود. مهمترین مسئله ای که بهائیان از آن برای تبلیغ آئین باطل خود بهره می برند. برای اینکه بگویند بهائیت دین امروز و هماهنگ با زندگی ...

ادامه مطلب »