برچسب آرشیوها : باب

ادعای خدایی باب

ادامه مطلب »

ادعای مهدویت باب

ادامه مطلب »

بستر پیدایش بابیت و بهائیت

بستر فرهنگی پیدایش بابیت و بهائیت در بخش فرقه شناسی این فصلنامه با موضوع «مهدویت و فرقه های انحرافی » دو مقاله در شماره های ۱ و ۲ آمده است . هر دو مقاله، با نگاهی خاص به بررسی فرقه «شیخیه » پرداخته اند و در باب پیدایش این فرقه، رهبر و ویژگی های وی، موضع گیری عالمان نسبت به ...

ادامه مطلب »

علیمحمد شیرازی ملقب به باب

ادامه مطلب »