نقل کلام فرزند عبدالباسط از ولایت علی

همچنین مشاهده کنید

یک کلام حرف حساب!…قدر دانی رضا صفا از جمهوری اسلامی