مقالات

اورشلیم

عنوان : اورشلیم Jerusalem نویسنده : ملیحه شیرخدائی کلمات کلیدی : اورشلیم، عیسی مسیح، جتسیمانی، مقبره مقدس، کوه زیتون منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام)  

ادامه مطلب »

انطاکیه

عنوان : انطاکیه Antioch نویسنده : سید محمد رضا موسوی کلمات کلیدی : انطاکیه، اورشلیم، پولس، طهارت، پطرس منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام)  

ادامه مطلب »

اسکندریه

عنوان : اسکندریه Alexandria نویسنده : محمد بخارائی (رفایی) کلمات کلیدی : اسکندریه، شهرهای باستانی، اسکندر کبیر، مسیحیت کهن، مکتب اسکندریه منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام)

ادامه مطلب »

عید پاک

عنوان : عید پاک نویسنده : ریحانه غلامیان کلمات کلیدی : رستاخیز،رستگاری،قیام، مهر یا میترا،کفّاره،آشتی دوباره، ژولیوس، گریگوریوس سیزدهم، شاهدان یهوه ، کوئیکرها منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم

ادامه مطلب »

شریعت

عنوان : شریعت Law نویسنده : محمد صادق احمدی کلمات کلیدی : شریعت، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، پولس، ختنه،نسخ شریعت منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم

ادامه مطلب »

شام آخر

عنوان : شام آخر Last supper نویسنده : انسیه شیرخدائی کلمات کلیدی : عیسی، شام آخر، صلیب، یهودای اسخریوطی، اناجیل منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم

ادامه مطلب »

تعمید اطفال

عنوان : تعمید اطفال Infant Baptism نویسنده : مرتضی یگانه امیری کلمات کلیدی : تعمید اطفال، کاتولیک، ارتودوکس، لیمبو، پدر و مادر تعمیدی منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم

ادامه مطلب »

تعمید

عنوان : تعمید Baptism نویسنده : محمد ضیاء توحیدی کلمات کلیدی : تعمید، غسل تعمید، شعائر دینی، تعمید کودکان، مسیح، باپتیستها، کلیسای کاتولیک، کلیسای ارتدوکس منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم

ادامه مطلب »

تبشیر

عنوان: تبشیر   mission نویسنده: محمدصادق احمدی کلمات کلیدی: تبشیر، کلیسا،کاتولیک، پروتستان، ایران منبع: سایت پژوهشکده باقر العلوم (علیه السلام)

ادامه مطلب »

تایید

عنوان : تأیید Confirmation نویسنده : منصور ترابی کلمات کلیدی : آیین‏های مقدس، پروتستان‏ها، تأیید، تعمید، فیض نامرئی منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم

ادامه مطلب »