برچسب آرشیوها : اصول سی و نه گانه

انگلیکن

نویسنده : محمد ضیاء توحیدی  

ادامه مطلب »

اصول سی و نه گانه thirty nine article

اصول سی و نه گانه thirty nine article به مجموعه اصول اعتقادى صورت بندى شده اى اشاره دارد که سرانجام کلیساى انگلستان در تلاش براى تعیین موقعیت اعتقادى اش در کشمکش هاى قرن شانزدهم، پذیرفت. مجموعه هاى قبلى به نام هاى اصول دهگانه (۱۵۳۶)، کتاب اسقف ها (۱۵۳۷)، اصول ششگانه (۱۵۳۹)، کتاب پادشاه (۱۵۴۳)، و اصول چهل و دوگانه (۱۵۵۳) ...

ادامه مطلب »