برچسب آرشیوها : الهیات

الهیات مسیحی

نویسنده : محمد صادق احمدی

ادامه مطلب »

الاهیات رهایی بخش

نویسنده : محمد بخارائی (رفایی)

ادامه مطلب »

اورلیوس آگوستین

آگوستین                زندگی تا مرگ نام نویسنده:محمد صادق احمدی*** اورلیوس آگوستین در سال ۳۵۴ در شهر تاگاست در شمال آفریقا ، در حدود ۲۰۰ کیلومتری غرب کارتاژ و  حدود ۷۰۰ کیلومتری جنوب غرب رم متولد شد. پدرش پاتریسیوس  نام داشت و نام مادرش مونیکا بود .[۱] نکته جالب درباره والدین او این است که پدرش ...

ادامه مطلب »

توماس آکویناس Thomas Aquinas

مسیحیت همانند دیگر ادیان تاریخ پر فراز و نشیبی را طی نموده است . در طول تاریخ مسیحیت ، گاهی این دین در اوج و فراز و گاهی هم در عوالم ننگ و عار رشد کرده ،در این بین گاهی دانشمندانی خبره را به دنیا معرفی کرده که پاسدار فرهنگ و هویت دینی خویش بوده اند.از این بین می توان ...

ادامه مطلب »

Arius آریوس

نام نویسنده : محمد صادق احمدی*** مسیحیت همانند دیگر ادیان، تاریخ پر فراز و نشیبی را طی نموده است . در طول تاریخ مسیحیت ، گاهی این دین در اوج و فراز و گاهی هم در عوالم ننگ و عار بوده است و هر زمان که این دین در مسیر ترقی گام برداشته همواره دانشمندانی خبره را به دنیا معرفی ...

ادامه مطلب »

اریگن Origin

نام نویسنده :محمد صادق احمدی*** کلیسای مسیحی فاصله بین سال ۱۰۰میلادی که هم زمان با خاتمه نگارش نوشته های عهد جدید است تا سال ۴۵۱که مقارن با آخرین شورای نهایی کالسدون است را دوره آباء مینامد. منظور از آباء پدران اولیه کلیساست که یا در برابر منتقدان به دفاع از آموزه های مسیحی می پرداختند ویا الهیات این دین جدید ...

ادامه مطلب »