برچسب آرشیوها : الهی دان

ترتولیانوس Tertullianus

اصطلاحPatristic بر گرفته از واژه لاتینی Paterبه معنای پدر است، و منظور از آن، هم پدران کلیسا و هم اندیشه های خاصی است که در دوره پدران بسط پیدا کرد .دوره آباء یکی از سازنده ترین دوره های تاریخ تفکر مسیحی است که آغاز آن با خاتمه یافتن نگارش متن مقدس عبری (۱۰۰میلادی) شروع می شود و تا آخرین شورای ...

ادامه مطلب »

توماس آکویناس Thomas Aquinas

مسیحیت همانند دیگر ادیان تاریخ پر فراز و نشیبی را طی نموده است . در طول تاریخ مسیحیت ، گاهی این دین در اوج و فراز و گاهی هم در عوالم ننگ و عار رشد کرده ،در این بین گاهی دانشمندانی خبره را به دنیا معرفی کرده که پاسدار فرهنگ و هویت دینی خویش بوده اند.از این بین می توان ...

ادامه مطلب »

اریگن Origin

نام نویسنده :محمد صادق احمدی*** کلیسای مسیحی فاصله بین سال ۱۰۰میلادی که هم زمان با خاتمه نگارش نوشته های عهد جدید است تا سال ۴۵۱که مقارن با آخرین شورای نهایی کالسدون است را دوره آباء مینامد. منظور از آباء پدران اولیه کلیساست که یا در برابر منتقدان به دفاع از آموزه های مسیحی می پرداختند ویا الهیات این دین جدید ...

ادامه مطلب »