برچسب آرشیوها : بدعت

بدعت

نویسنده: محمدصادق احمدی

ادامه مطلب »

اعتقادنامه رسولان

نویسنده : محمد صادق احمدی  

ادامه مطلب »

گنوسی

نویسنده : محمد صادق احمدی  

ادامه مطلب »

ایرنئوس  Irenaeus

نام نویسنده : محمد صادق احمدی*** کلیسای مسیحی فاصله بین سال ۱۰۰میلادی که هم زمان با خاتمه نگارش نوشته های عهد جدید است تا سال ۴۵۱که مقارن با آخرین شورای نهایی کالسدون است را  دوره آباء مینامد. منظور از آباء پدران اولیه کلیسا ست که یا در برابر منتقدان به دفاع از آموزه های مسیحی می پرداختند و یا الهیات ...

ادامه مطلب »

ارتداد Apostasy

ارتداد Apostasy واژه شناسی و تعریف: ارتداد معادل کلمه انگلیسی Apostasy است که از واژه یونانی ἀποστασία (apostasia) گرفته شده که خود ترکیبی از واژگان ἀπό به معنای کناره و στάσις به معنای ایستادن است و در مجموع معنای کناره‌گیری، فرار، شورش و ارتداد را در خود نهفته است. دانشمندان و نویسندگان مسیحی، آن را به شکل‌های مختلفی تعریف کرده‌اند ...

ادامه مطلب »