برچسب آرشیوها : سیدمحمدعلی طباطبایی

اعیاد Festivals-Holydays

اعیاد مسیحیت

بخش نسبتا بزرگی از زندگی یک مسیحی در ایام ویژه مذهبی می‌گذرد که اگرچه با تسامح آنها را اعیاد می‌نامیم، لزوما به این معنا نیست که همه آنها روزهای جشن و شادی هستند. این ایام ممکن است به دلایل خاصی برای روزه گرفتن یا گرامی‌داشت حوادث بزرگ و یا شخصیت‌های مطرح مسیحی، از دیگر ایام متمایز شده باشند و حتی ...

ادامه مطلب »

ارتداد Apostasy

ارتداد Apostasy واژه شناسی و تعریف: ارتداد معادل کلمه انگلیسی Apostasy است که از واژه یونانی ἀποστασία (apostasia) گرفته شده که خود ترکیبی از واژگان ἀπό به معنای کناره و στάσις به معنای ایستادن است و در مجموع معنای کناره‌گیری، فرار، شورش و ارتداد را در خود نهفته است. دانشمندان و نویسندگان مسیحی، آن را به شکل‌های مختلفی تعریف کرده‌اند ...

ادامه مطلب »