برچسب آرشیوها : محسن گلپایگانی

ابیونی ها(Ebionites)

«ابیونی ها» که به عبری (אֶבְיונים،ابیونیم) خوانده میشودبه معنای «فقراء ومسکینان» است. ابیونی ها فرقه مسیحی یهودگرایی بودندکه در حدفاصل قرون اول تا چهارم میلادی ظهور کرده ورشد ونمو نمودند. درمورد علت نامگذاری این فرقه به ابیونی ها اختلاف نظر وجود دارد. برخی زندگی همراه با ریاضت وتجلیل آنان از فقر زاهدانه راسبب این نامگذاری میدانند. برخی دیگر دلیل این ...

ادامه مطلب »

اعتقادنامه(creed)

اعتقادنامه(creed) واژه «creed »ازریشه لاتینی credo به معنای «من معتقدم» است واعتقادنامه رسولان که شاید معروفترین اعتقادنامه ها باشدبا این کلمات آغاز می شود:«من به خداوند معتقدم…».خوداین لغت لاتینی ترکیبی از دو کلمه «cor\cordis»به معنای «قلب»و«do\dere»به معنای «جای دادن »می باشد که این کلمه مرکب ،کنایه از اعتقاد قلبی داشتن به کسی یا به چیزی است. در سنت مسیحی اعتقادنامه ...

ادامه مطلب »

اعتراف نامه(Confession of Faith)

اعتراف نامه((Confession of Faith اعتراف نامه یا اعتراف نامه ایمان بیانیه ای است رسمى درمورد باورهاى اعتقادى که هدف ازآن معمولاً اظهار علنى اعتقادات از سوى فرد، گروه، جماعت، سینود(شورای کلیسایی محلی)و یا کلیسایی خاص است. اعتراف نامه ها بسیار شبیه به اعتقادنامه هاهستند .گرچه بیشتر اعتراف نامه ها مفصّل ترازاعتقادنامه ها به نگارش درآمده اند اما تفاوت عمده آن ...

ادامه مطلب »

ادونتیست ها (adventists)

ادونتیست ها (adventists) نهضت اصلاح دینی در نیمه نخست قرن شانزدهم تحوّلی بزرگ وانفجاری عظیم در جهان مسیحیت بودکه تمامی ساخت های دینی ، اجتماعی وسیاسی اروپا در قرن شانزدهم وپس از آن را سخت تحت تأثیر قرار داد و انشقاق بزرگی در کلیسای مسیحی پدید آورده و ازدل این نهضت،« پروتستانتیزم»سر برآورد. نهضت اصلاح دینی شاهد اهتمامی نو به ...

ادامه مطلب »

ابیونی ها (Ebionites)

ابیونی ها(Ebionites) «ابیونی ها» که به عبری (אֶבְיונים،ابیونیم) خوانده میشودبه معنای «فقراء ومسکینان» است. ابیونی ها فرقه مسیحی یهودگرایی بودندکه در حدفاصل قرون اول تا چهارم میلادی ظهور کرده ورشد ونمو نمودند. درمورد علت نامگذاری این فرقه به ابیونی ها اختلاف نظر وجود دارد. برخی زندگی همراه با ریاضت وتجلیل آنان از فقر زاهدانه راسبب این نامگذاری میدانند. برخی دیگر ...

ادامه مطلب »