برچسب آرشیوها : محمد صادق احمدی

شورای افسس Council of

اعتقاد نامه انگلیسی Creed از لغت لاتین Credo به معنای «باور دارم» گرفته شده و از آن رو به این نام خوانده می شود که در زمان صدور اعتقاد نامه ها ، در آغاز هر یک از بیانیه های رسمی کلیسا کلمه اعتقاد دارم به کار می رفت. اعتبار اعتقاد نامه ها را اکثر اهالی کلیسا پذیرفته اند و اما ...

ادامه مطلب »

ایرنئوس  Irenaeus

نام نویسنده : محمد صادق احمدی*** کلیسای مسیحی فاصله بین سال ۱۰۰میلادی که هم زمان با خاتمه نگارش نوشته های عهد جدید است تا سال ۴۵۱که مقارن با آخرین شورای نهایی کالسدون است را  دوره آباء مینامد. منظور از آباء پدران اولیه کلیسا ست که یا در برابر منتقدان به دفاع از آموزه های مسیحی می پرداختند و یا الهیات ...

ادامه مطلب »

اورلیوس آگوستین

آگوستین                زندگی تا مرگ نام نویسنده:محمد صادق احمدی*** اورلیوس آگوستین در سال ۳۵۴ در شهر تاگاست در شمال آفریقا ، در حدود ۲۰۰ کیلومتری غرب کارتاژ و  حدود ۷۰۰ کیلومتری جنوب غرب رم متولد شد. پدرش پاتریسیوس  نام داشت و نام مادرش مونیکا بود .[۱] نکته جالب درباره والدین او این است که پدرش ...

ادامه مطلب »

توماس آکویناس Thomas Aquinas

مسیحیت همانند دیگر ادیان تاریخ پر فراز و نشیبی را طی نموده است . در طول تاریخ مسیحیت ، گاهی این دین در اوج و فراز و گاهی هم در عوالم ننگ و عار رشد کرده ،در این بین گاهی دانشمندانی خبره را به دنیا معرفی کرده که پاسدار فرهنگ و هویت دینی خویش بوده اند.از این بین می توان ...

ادامه مطلب »

اکهارتEUKHRT

نویسنده : محمد صادق احمدی*** واژه عرفان در ریشه یونانی اش به معنای دریافت اسرار موجود نامرئی از طریق مراقبه و رسیدن به آرامش درون است . از نظر پولس راز یا اسرار بر حکمت نهفته خداوند و کنه ذات او و اموری که قابل دیدن و شنیدن نیست و فراتر از ذهن بشری است و تنها از طریق روح ...

ادامه مطلب »

Arius آریوس

نام نویسنده : محمد صادق احمدی*** مسیحیت همانند دیگر ادیان، تاریخ پر فراز و نشیبی را طی نموده است . در طول تاریخ مسیحیت ، گاهی این دین در اوج و فراز و گاهی هم در عوالم ننگ و عار بوده است و هر زمان که این دین در مسیر ترقی گام برداشته همواره دانشمندانی خبره را به دنیا معرفی ...

ادامه مطلب »

اریگن Origin

نام نویسنده :محمد صادق احمدی*** کلیسای مسیحی فاصله بین سال ۱۰۰میلادی که هم زمان با خاتمه نگارش نوشته های عهد جدید است تا سال ۴۵۱که مقارن با آخرین شورای نهایی کالسدون است را دوره آباء مینامد. منظور از آباء پدران اولیه کلیساست که یا در برابر منتقدان به دفاع از آموزه های مسیحی می پرداختند ویا الهیات این دین جدید ...

ادامه مطلب »

اراسموس Erasmus

اراسموسErasmus اختلاف نظر های فراوانی در مورد تحلیل علل پیدایش نهضت اصلاح دینی وجود دارد ، اما همه صاحب نظران می گویند که قبل از اصلاح گران کسانی بوده اند که در ایجاد نهضت اصلاح موثر بوده اند.این افراد در ابتدا ، در اندیشه پدید آوردن انشعابی تازه در مسیحیت نبودند و فقط خواستار بازگشت به کتاب مقدس بودند.مثلا اومانیست ...

ادامه مطلب »

آتاناسیوس

آتاناسیوس بررسی زندگی و آثار دانشمندان و متفکران مسیحی از آن رو اهمیت دارد که با تحقیق در تاریخ ایشان می توان به برداشت صحیحی از بسیاری از آموزه های موجود و فلسفه پیدایش این آموزه ها دست یافت. اما در بین این دانشمندان ،عده ای موثرتر از دیگران بودند و راه های جدیدی را فرا روی جهان مسیحیت گشودند ...

ادامه مطلب »