برچسب آرشیوها : محمد ضیاء توحیدی

ارتش نجات SALVATION ARMY

انقلاب صنعتی اروپا موجب رشد و شکوفایی اقتصاد کشورهای این قاره گردید اما در کنار این پیشرفتها، فقر و تهیدستی و استثمار طبقات فرودست جامعه را نیز به دنبال داشت. مردم فقیر و تنگدست، با کمترین حقوق در کارخانه¬ها فعالیت می¬کردند و روز به روز بر اختلاف طبقاتی جامعه افزوده می¬شد. این وضعیت برخی اصلاح¬گران را بر آن داشت تا ...

ادامه مطلب »

اسحاق Isaac

اسحاق نامی است که از اصل عبری “ییصحاق ” گرفته شده و به معنی خندان می‏باشد. اسحاق، نام دومین فرزند حضرت ابراهیم است. وی یکی از سه پاتریارک بزرگ بنی‏اسرائیل و نیای بزرگ آنان به شمار می‏آید. آن حضرت نزد یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از جایگاه و اهمیتی خاص، برخوردار است.

ادامه مطلب »

مریم مقدس Saint Mary

جایگاه حضرت مریم در الهیات مسیحی تا بدان حد مهم است که شاخه¬ای از الهیات با عنوان مریولوجی (Mariology) به وجود آمده است که منحصرا به بررسی شخصیت و جایگاه حضرت مریم می¬پردازد. اما شگفت آنکه در انجیل-های قانونی، مطلب چندانی را نمی¬توان در مورد آن حضرت یافت. و شگفت-آورتر آنکه حتی در کتابهای آباء کلیسا نیز تنها اشاراتی کوتاه ...

ادامه مطلب »

ازدواج Marriage

دین مسیحیت، همانند سایر ادیان ابراهیمی، روابط جنسی را تنها در شکل محدود آن می¬پذیرد. از این رو، روابط لجام¬گسیخته، به شدت محکوم است. کتاب مقدس مسیحیان، با تأکید فراوان از مسیحیان می¬خواهد که با پایبندی به قوانین دینی و اخلاقی، از گناهان جنسی اجتناب کنند. به طور کلی در مسیحیت، ارتباط با جنس موافق، حرام شمرده شده و ارتباط ...

ادامه مطلب »

ارتش نجات SALVATION ARMY

ارتش نجات SALVATION ARMY انقلاب صنعتی اروپا موجب رشد و شکوفایی اقتصاد کشورهای این قاره گردید اما در کنار این پیشرفتها، فقر و تهیدستی و استثمار طبقات فرودست جامعه را نیز به دنبال داشت. مردم فقیر و تنگدست، با کمترین حقوق در کارخانه¬ها فعالیت می¬کردند و روز به روز بر اختلاف طبقاتی جامعه افزوده می¬شد. این وضعیت برخی اصلاح¬گران را ...

ادامه مطلب »

اناجیل همنوا Synoptic Gospels

اناجیل همنوا Synoptic Gospels انجیلهای متی، مرقس و لوقا غالبا با عنوان سینوپتیک شناخته می‏شوند. معادل فارسی این کلمه همنوا، همدید و یا همنظر می‏باشد. کلمه سینوپتیک از دو بخش “سین” به معنی “هم” و “اپتیک” به معنی “نظر” گرفته شده است. علت نامگذاری این سه انجیل به عنوان مذکور آن است که آنها بسیار شبیه یکدیگر هستند. این انجیلها ...

ادامه مطلب »