برچسب آرشیوها : فریب

تاریخ شیطان گرایی 3 – دوران مدرن – قرن 17

در سده هفدهم میلادی نیز تکاپوهای شیطانگرایانه در اروپا در قالب فرقه های سری با تمایلات شیطانی رخ نمود. از مشهورترین و موثرترین این فرقه ها سازمانی موسوم به “رزونکرتس”[1] است و به جریان “روزیکروسیانیسم”[2] شهرت دارد.میراث فکری و تجارب عملی این فرقه در تاسیس فراماسونری بسیار موثر بوده است، به گونه ای که ردپای بقایای این فرقه را اوایل ...

ادامه مطلب »

قانون جذب 2

ادامه مطلب »

قانون جذب 1

ادامه مطلب »

شیطان پرستی

ادامه مطلب »

عرفان اکنکار

ادامه مطلب »

تناسخ

ادامه مطلب »

عرفان حلقه (9)

ادامه مطلب »

عرفان حلقه (10)

ادامه مطلب »

عرفان حلقه (8)

ادامه مطلب »

عرفان حلقه (7)

ادامه مطلب »