برچسب آرشیوها : ابوالقاسم گورکانی، علمدار مخالفت با شیعیان

ابوالقاسم گورکانی، علمدار مخالفت با شیعیان

یکی از اقطاب دراویش موسوم به نعمت اللهی که به شیخ ابوالقاسم گورکانی معروف است، دارای آراء و نظراتی بس شگفت است! گورکانی از اعلام و بزرگان صوفیه است که نسبت طریقتى او با سه واسطه از ابو عثمان مغربی، ابو علی کاتب و ابو علی رودباری، به جنید بغدادی مى‌رسد. او از نزدیکان ابوسعید ابوالخیر نیز بوده و از ...

ادامه مطلب »