آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۴

نگاهی به مهر، دکتر تورج پارسی

مهر پرستی، میترائیسم

ادامه مطلب »

مهر و مهرپرستی، از سپیده دم تاریخ تا کنون

مهر پرستی، دین و فرهنگ، دین در ایران

ادامه مطلب »

موعود در آیین زرتشت / سیدحسن حسینى (آصف)

چکیده: اعتقاد به موعودى نجاتبخش که در آینده خواهد آمد تا جهان پر از فساد و تباهى را از نو بنیان کند و مردم را از شر ظلم و بیداد و بدبختى نجات بخشد، تقریباً در تمامى مذاهب و مکاتب الهى و بشرى نمایان است. بسیارى از دین پژوهان و مورخان غربى بر این باورند که این عقیده به دست ...

ادامه مطلب »

معنای عجم زرتشت

معنای عجم، زرتشت

ادامه مطلب »

معمای توحید زرتشتی/ سیدمجتبی آقایی

معمای توحید زرتشتی۱

ادامه مطلب »

مزدکیان‌ به‌ روایت‌ شهرستانی‌

مزدکیان‌ به‌ روایت‌ شهرستانی‌ مزدک‌ که‌ بود؟ ۲-۱- « مزدک‌ کسی‌ است‌ که‌ در روزگار قباد ، پدر انوشیروان‌، ظهور کرد، و قباد را به‌ مذهبش‌ فراخواند و قباد دعوت‌ او را اجابت‌ کرد. و انوشیروان‌ بر خواری‌ و افتراء او آگاهی‌ یافت‌، پس‌ او را طلب‌ کرد، او را یافت‌، او را کشت‌. ابوعیسی‌ وراق‌ حکایت‌ کرد که‌ قول‌ ...

ادامه مطلب »

مزدا و اهورا آرش آن در گاتاها چیست؟

مزدا واهورافریبرز رهنمون  

ادامه مطلب »

مرقونیان‌ به‌ روایت‌ شهرستانی‌

۴-۱- مرقیون‌ در سینوپ‌ ، واقع‌ در نزدیکی‌ آنکارا ، زاده‌ شد و حدود سال‌ ۱۶۰ میلادی‌ درگذشت‌. مرقیون‌ به‌ دو خدا اعتقاد داشت‌: خدای‌ صاحب‌ عدل‌ عهد عقیق‌ و خدای‌ صاحب‌ فضل‌ عهد جدید. وی‌ خدای‌ صاحب‌ فضل‌ را بر خدای‌ صاحب‌ عدل‌، رجحان‌ می‌نهاد. مرقیون‌ دو کتاب‌، یکی‌ به‌ نام‌ انجیل‌ و دیگری‌ به‌ نام‌ تناقضات‌، براساس‌ انجیل‌ لوقا و نامه‌های‌ قدیس‌ پولس‌ نوشته‌ بوده‌ است‌. پیروان‌ مرقیون‌، با داشتن‌ کلیسای‌ خاص‌ خود، تا سده‌ی‌ دهم‌ میلادی‌ در شرق‌ و غرب‌ جهان‌ آن‌ روزگار پراکنده‌ بودند.

ادامه مطلب »

آشنایی با مانویان

مانویان بنیان‌ تفکر مانی‌ ۱-۱- مانی‌ ، یک‌ روحانی‌ زرتشتی‌ بود که‌ مدعی‌ وحی‌ شد و مذهبی‌ التقاطی‌ پدید آورد. او آراء ادیان‌ زرتشت‌ و بودا و مسیحیت‌ و عرفان‌ سویی‌ را در هم‌ آمیخت‌. وی‌ وجود شر را با نظریه‌ دوئالیسم‌ خود توجیه‌ کرد. به‌ نظر او، نور همانا خداست‌ و شیطان‌ از شر برخاسته‌ است‌ و ماده‌، اساس‌ ...

ادامه مطلب »

اصل و نسب اشو زرتشت

اصل و نسب اشو زرتشت

ادامه مطلب »