آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۴

آیا اوستا کتابی آسمانیست؟

ادامه مطلب »

آیا اعراب اوستا را آتش زدند؟

ادامه مطلب »

اعتراف زرتشتیان به ندانستن هویت واقعی پیامبرشان

ادامه مطلب »

از تاریخ باستان ایران چه آثار مکتوبی به جای مانده اند ؟؟ بخش اول

دکتر همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادبیات ایران در دانشگاه آکسفورد انگلستان: این ادعا که حکومتهای باستانی ما آثار مکتوب زیادی در زمینه های مختلف علمی و فلسفی و ادبی و غیره از خود بر جای گذاشتند، اما اعراب این آثار را تمامأ سوزانده اند، افسانه ای بیش نیست ….

ادامه مطلب »

تخت جمشید مجموعه ایی دروغین. قسمت سوم و نهایی

ادامه مطلب »

تخت جمشید- مجموعه ایی دروغین- قسمت دوم

   

ادامه مطلب »

تخت جمشید- مجموعه ایی دروغین- قسمت اول

   

ادامه مطلب »