مقالات

قتل عام مردم بلوچستان به دست انوشیروان

پس از لشکرکشی انوشیروان به سرزمین الانیان [۱] انوشیروان شخصی را فرستاد و بزرگان آن سرزمین را تهدید به قتل عام کرد . آنان نیز تسلیم شدند. سپس انوشیروان به هند لشکرکشی کرد و غنیمت بسیار گرفت. پس از غارت هندوستان، به انوشیروان گزارش دادند که بلوچها و گیلانی ها سرکشی کردند. انوشیروان از شنیدن این خبر ناراحت شد . سپس رو به لشکریانش گفت :

به ایرانیان گفـــت الانان و هنـــــد * شد از بیم شمشیر ما چـون پرند

بسنده نباشیم با شـهر خویـــش * همی شیر جوییم پیچـان ز میش

سپس انوشیروان به همراه لشکریانش به سوی سرزمین بلوچ حرکت کردند :

چو آمـد به نزدیــک آن برز کوه * بگــــردید گرداندرش با گروه

بر آنگــونه گرد اندر آمـد سپـــاه * که بستند از انبـــوه بر باد راه

همه دامن کـــــوه تا روی شـــخ * سپه بود برســـــان مور و ملخ

منادی گری گرد لشکـــــر بگشت * خروشی بر آمــــد ز کوه و زدشت

که از کوچیان هر که یابیــــــد خرد * وگر تیــــغ داران و مردان مرد

وگر انجمن باشـــــد ار اندکی * نباید که یابد رهـایی یکی

چوآگاه شد لشکر از خشم شــــاه * سوار و پیـاده ببستــند راه

ازیشان فراوان و اندک نمانــــد * زن و مرد و جنــــــگی و کودک نماند

سراسر بشمـــشیر بگذاشتنـــد * ستم کردن کـــوچ برداشتند

ببود ایمــــن از رنج ایشــان جهــان * بلـــوچی نماند آشکـــار ونهــان

چنان شد که بر کوه ایـــشان گله * بدی بی نگهبــــان و کرده یلـــه

شبان خـــــود نبودی پس گوسفند * بهامون و بر تیــــغ کوه بلند

همه رنجـها خوار بگــــــذاشتند * در و کوه را خانـه پنداشتـــــند

آری، به دستور انوشیروان، همه بلوچیان را قتل عام کردند. از زن و مرد و کودک همه را از دم تیغ گذراندند. عبارات مربوط به قتل عام را دگرباره مرور می کنیم: «چوآگاه شد لشکر از خشم شــــاه ، سوار و پیـاده ببستند راه . ازیشان فراوان و اندک نمانــد ، زن و مرد و جنگی و کودک نماند . سراسر بشمـــــشیر بگذاشتنـــد ، ستم کردن کــــوچ برداشتند . ببود ایمــــن از رنج ایشــان جهــان ، بلــوچی نماند آشکـــار ونهــــان.» [۲]

پی نوشت :

[۱]. به گفته استاد عبدالحی حبیبی در شرح « زین الاخبار » ، الانیان یا همان اللانیان ، ساکنان سواحل شرقی دریای مازندران هستند . نگاه کنید به : ابى سعید گردیزى ، متوفای ۴۳۳ هجری ، ‏زین الاخبار ، مصحح : عبدالحى حبیبى‏ ، انتشارات دنیاى کتاب‏ ، تهران‏ ، چاپ اول ۱۳۶۳ ، ص ۵۹۵

[۲]. شاهنامه ، حکیم ابوالقاسم فردوسی ، در فهرست : سزادادن کسری الانان وبلوچیان وگیلانیان را …

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن