مقالات

منطق انوشیروان در مواجهه با دگراندیشان و منتقدین

شاهنامه ماجرای حمله انوشیروان به روم را با جزئیاتی جالب توجه بیان کرده است که در ادامه بخش هایی از آن خواهد آمد. جنگ های ایران و روم طی سالیان متمادی و در چندین مرحله صورت گرفت. لیکن قبل از ورود به بحث جا دارد تا منطق انوشیروان در مقابل مخالفین را بیان داریم. توصیه ی انوشیروان به «رام برزین» که یکی از فرماندهان نظامی ساسانیان بود :

هران کس که او دشمن پادشاست

بکام نهنگش سپاری رواست

جز آن هرکه ما را بدل دشمنست

ز تخم جفاپیشه آهِرمَنَست [۱]

این است منطق انوشیروان. هر کس که با پادشاه دشمن است، از نژاد اهریمن و سزاوار مرگ است! و البته موبدان و اشراف دربار انوشیروان نیز چنین معتقد بودند :

هر آن کس که بر پادشا دشمنست

روانش پرستار آهرمنست‏

دلى کو ندارد تنِ شاه دوست

نباید که باشد ورا مغز و پوست‏ [۲]

کسی که پادشاه را دوست نمی دارد، موجودی اهریمنی است و باید پوستش را از تنش جدا کرد! و البته مجازات زنده پوست کندن در مواردی توسط همین افراد انجام شد. شاید از همین روی است که بسیاری از پژوهشگران غربی حکومت انوشیروان را نمونه ی یک حکومت استبدادی (که هیچ کس حق مخالفت و اعتراض نداشت) معرفی می کنند. شگفت انگیزتر این است که منطق نظری انوشیروان در عمل نیز کاملاً هویداست. مسائلی همچون قتل عام سیاهپوستان یمن [۳]، شکنجه و اعدام هولناک مهبود بی گناه [۴]، شکنجه و اعدام هولناک دبیر به جرم انتقاد از قوانین ظالمانه [۵]، قتل عام مردم گیلان و دیلمان به دستور انوشیروان [۶]، و نیز قتل عام مردم بلوچستان [۷]، و حتی انوشیروان بر اساس همین منطق، به اعضای خانواده خود نیز رحم نکرد و برادان و برادرزادگان و حتی فرزند خود را به قتل رساند.[۸] و بسیاری موارد دیگر …

پی‌نوشت:

[۱]. حکیم ابوالقاسم فردوسی ، شاهنامه ، بر اساس نسخه مسکو ، ناشر : مؤسسه نور ، تهران ، ص ۱۰۵۹ ، بیت ۳۸۳۹۶-۳۸۳۹۷

[۲]. همان ، ص ۱۰۷۷ ، بیت ۳۹۰۳۹-۳۹۰۳۸

[۳]. نگاه کنید به مقاله « نقش انوشیروان در حوادث تلخ یمن »

[۴]. نگاه کنید به مقاله « تراژدی مهبود »

[۵]. نگاه کنید به مقاله « شکنجه و قتل دبیرِ بیگناه به دست انوشیروان »

[۶]. نگاه کنید به مقاله « قتل عام مردم گیلان و دیلمان به دستور انوشیروان »

[۷]. نگاه کنید به مقاله « قتل عام مردم بلوچستان به دست انوشیروان »

[۸]. نگاه کنید به مقاله « انوشیروان با خانواده خود چه کرد ؟ »

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن