سلمان فارسی توسط سید جعفر مرتضی العاملی

این کتاب نوشته عالم توانا استاد سید جعفر مرتضی عاملی است. کتاب هایی که نویسنده به رشته تحریر در آورده عموماً در زمینه تاریخ اسلام و به شیوه تحلیلی است. کتاب حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست. مؤلف در این کتاب علاوه بر زندگانی سلمان فارسی فصل مشبعی پیرامون تبعیض نژادی در اسلام بیان داشته است.
بررسی زندگانی مردان برجسته تاریخ بسته به شخصیت مورد بررسی و انگیزه و هدف کنکاش ، فواید و نتایج مختلفی می تواند داشته باشد. به عبارت دیگر: با انگیزه ها و اهداف مختلف می توان به بررسی زندگانی بزرگمردان پرداخت و از این بررسی به نتیجه و حاصل دست یافت . میزان اهمیت این گونه پژوهش تاریخی با نوع شخصیت مورد تحقیق و میزان اهمیت زمینه و چهارچوبی که در آن نقش داشته و اهمیت و شهرت یافته مرتبط است . از باب مثال ،بررسی تاریخ زندگانی یک شخصیت هنری ، ادبی ، علمی یا سیاسی به همان اندازه دارای اهمیت و مفید فایده است …


ژانر: اسلام, زرتشت, زرتشتیگری, سلمان فارسی, عرب, مسلمان
مجموعه: کتابخانه |
دکمه بازگشت به بالا
بستن