مقالات

مزدکیان‌ به‌ روایت‌ شهرستانی‌

مزدکیان‌ به‌ روایت‌ شهرستانی‌ مزدک‌ که‌ بود؟ ۲-۱- « مزدک‌ کسی‌ است‌ که‌ در روزگار قباد ، پدر انوشیروان‌، ظهور کرد، و قباد را به‌ مذهبش‌ فراخواند و قباد دعوت‌ او را اجابت‌ کرد. و انوشیروان‌ بر خواری‌ و افتراء او آگاهی‌ یافت‌، پس‌ او را طلب‌ کرد، او را یافت‌، او را کشت‌. ابوعیسی‌ وراق‌ حکایت‌ کرد که‌ قول‌ ...

ادامه مطلب »

مزدا و اهورا آرش آن در گاتاها چیست؟

مزدا واهورافریبرز رهنمون  

ادامه مطلب »

مرقونیان‌ به‌ روایت‌ شهرستانی‌

۴-۱- مرقیون‌ در سینوپ‌ ، واقع‌ در نزدیکی‌ آنکارا ، زاده‌ شد و حدود سال‌ ۱۶۰ میلادی‌ درگذشت‌. مرقیون‌ به‌ دو خدا اعتقاد داشت‌: خدای‌ صاحب‌ عدل‌ عهد عقیق‌ و خدای‌ صاحب‌ فضل‌ عهد جدید. وی‌ خدای‌ صاحب‌ فضل‌ را بر خدای‌ صاحب‌ عدل‌، رجحان‌ می‌نهاد. مرقیون‌ دو کتاب‌، یکی‌ به‌ نام‌ انجیل‌ و دیگری‌ به‌ نام‌ تناقضات‌، براساس‌ انجیل‌ لوقا و نامه‌های‌ قدیس‌ پولس‌ نوشته‌ بوده‌ است‌. پیروان‌ مرقیون‌، با داشتن‌ کلیسای‌ خاص‌ خود، تا سده‌ی‌ دهم‌ میلادی‌ در شرق‌ و غرب‌ جهان‌ آن‌ روزگار پراکنده‌ بودند.

ادامه مطلب »

آشنایی با مانویان

مانویان بنیان‌ تفکر مانی‌ ۱-۱- مانی‌ ، یک‌ روحانی‌ زرتشتی‌ بود که‌ مدعی‌ وحی‌ شد و مذهبی‌ التقاطی‌ پدید آورد. او آراء ادیان‌ زرتشت‌ و بودا و مسیحیت‌ و عرفان‌ سویی‌ را در هم‌ آمیخت‌. وی‌ وجود شر را با نظریه‌ دوئالیسم‌ خود توجیه‌ کرد. به‌ نظر او، نور همانا خداست‌ و شیطان‌ از شر برخاسته‌ است‌ و ماده‌، اساس‌ ...

ادامه مطلب »

اصل و نسب اشو زرتشت

اصل و نسب اشو زرتشت

ادامه مطلب »

ملاقات فیثاغورث ریاضیدان با زرتشت (لقمان حکیم)

ارتباط زرتشت و لقمان حکیم

ادامه مطلب »

دانلود کتاب “ارتباط ابراهیم خلیل و صحائف ابراهیم”

ارتباط ابراهیم با زرتشت

ادامه مطلب »

در آمدی به آیین مغان

در آمدی به آیین مغان سیدحسن رحمانی/ کارشناسی ارشد ادیان شرق   اشاره شواهدی زیادی درباره عقائد آریائیان قبل از زرتشت وجود ندارد. اما معدود شواهدی که  وجود دارد تا حدودی می­توان اطلاعاتی ازعقائد آنان بدست آورد. از جمله این شواهد، آثار آریائیان هندوئی مثل ریگ وده می­باشد، چه، آریائیان ایران و هند از یک نژاد هستند. و مشابهت­هائی درباره افکار و ...

ادامه مطلب »