برچسب آرشیوها : زرتشت

فرزند کوروش کبیر ایرانی را به حیوان آمریکایی فروخت!

ادامه مطلب »

نقد باورهای باستانگرایان

ادامه مطلب »

اسلام اختیاری ایرانیان – دکتر بازرگان

ادامه مطلب »

ضیاء صدرالاشرفی. کورش و کرزوس

ادامه مطلب »

طنز . تاریخ پر افتخار

ادامه مطلب »

فساد و تباهی ساسانیان . مهندس بازرگان ۲

ادامه مطلب »

فساد و تباهی ساسانیان . مهندس بازرگان ۱

ادامه مطلب »

فرزندان کوروش از ایران چه بردند؟

ادامه مطلب »

واقعیات و سوالاتی درباره کوروش کبیر و قضاوت شما

ادامه مطلب »

نگاه دین زرتشت به زنان در دوران ساسانی از زبان خودشان

ادامه مطلب »