مسیحیت
شیعه شناسی
شبه‌فرقه‌های نوظهور
زرتشتی‌گری
تصوف
وهابیت
بهائیت