همچنین مشاهده کنید

انرژی های کیهانی در کابالا

انرژی­های کیهانی در کابالا یکی از انحرافات سلوکی و معنوی، جایگزین کردن قدرت‌های غیر الهی ...