یادداشت

عرفان حلقه و انحرافات

 

انحراف در خداشناسی : ·

طاهری : ما از ” اله بودن ” به سمت ” رب بودن ” سوق پیدا می ·

کنیم !

طاهری : ما رب الناس می شویم ! ·

طاهری : همه فرزند خداییم ، همه خدای مجسمیم ! ·

طاهری : به زودی یقین حاصل می کنید که شما خدا هستید !

انحراف در پیامبر شناسی : ·

طاهری : تناقض در قرآن … و پیامبر نمی دونسته که چی نوشته ! ·

انحراف در قرآن شناسی : ·

طاهری: من هنوز یک دور قرآن نخوانده ام این هم فازی با لوح ·

محفوظ است !

طاهری : تناقض در قرآن … و پیامبر نمی دونسته که چی نوشته !

طاهری : قرآن با خودش مشکل داره ! اسرائیل یعنی حزب الله ! ·

بررسی لعن در قرآن کریم

طاهری ؛ ادعای اتصال به خداوند با تفسیر به رای قرآن ! ·

طاهری : کشتی نوح از نظر علمی نمی تواند اتفاق افتاده باشد ! ·

انحراف در امام شناسی : ·

طاهری : اگر يزيد نبود امام حسين ارزشي نداشت ! ·

طاهری : زیارت قبور ائمه شرک است ! ·

طاهری : نفی مهدویت! ·

اخلاق استاد عرفان کیهانی (حلقه ) – تمسخر ظهور امام زمان عج ·

!

انحراف در معاد شناسی : ·

بحث با یکی از دوستان درباره ، نفخت فیه من روحی ، انا الیه ·

راجعون و

طاهری : در جهنم آتشی از جنس آگاهی است ! ·

انحراف در شریعت و احکام دینی : ·

دکتر … : طاهری نماز نمی خواند! ·

طاهری : ترمز دستی (عبادت ) بجا بود یا بجا نبود ؟ ·

. طاهری ؛ سرقت ادبی از مثنوی مولوی !

عرفان کیهانی و ترور مخالفین ! ·

اتصال با روح القدسیا کشتی گرفتن با زن نا محرم ؟

شیطان پرستی نوین : ·

طاهری : مدح شیطان ! ·

!! طاهری : مدح شیطان 2 ·

!!! . طاهری : مدح شیطان 3

طاهری : ما کمال را در این حلقه مدیون شیطان هستیم! ·

طاهری : ابلیس احسن الخالقین است ! ·

طاهری : شیطان تنها موحد درگاه الهی است ! ·

طاهری : ابلیس از روح القدس بالاتر است ! ·

. طاهری : ابلیس مامور الهی و از گروه ملائک !

التقاط فکری : ·

طاهری : ( گاوپرستی) فلسفه خوبی است ! ·

طاهری : عزرائیل وجود خارجی ندارد ! ·

طاهری : ملائک با دو بال و …. اتم های با دو اوربیتال هستند ·

جن گیری کیهانی ! یا همان اکسورسیزم مسیحیت تحریف شده!! ·

. طاهری ؛ فرادرمانی کیهانی یا ری کی ژاپنی مربوط به یک قرن

قبل !

جن گیری کیهانی ! جن گیری واتیکانی ! ·

طاهری : اسرائیل یعنی حزب الله ! ·

طاهری و لازمان و لامکان بهائیت !

برچسب ها
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن