برچسب آرشیوها : وحدت وجود

درنگی در آیات و روایات مورد استفاده ی قائلین به وحدت وجود

اهل فلسفه و عرفان برای اثبات نظریه غیر برهانی و مخالف با مبانی وحیانی وحدت وجود به آیات و روایاتی متشابه استناد می کنند که بر خلاف زعم آنان هیچ دلالت روشن و واضحی بر مدعایشان ندارد. مقاله ای که در زیر از نظر می گذرانید برخی از این  آیات و روایات را ذکر کرده و معنای صحیح آنها را ...

ادامه مطلب »

توحید یا وحدت وجود

مبحث وحدت وجود که از سوی فلاسفه و عرفا مطرح شده و از محوری ترین مباحث فلسفه و عرفان است، پیوسته مورد نقاش و ایراد فقها و متکلمان و باورمندان به آموزه های حکمی و اعتقادی اهل بیت علیهم السلام بوده است. آنچه در زیر از نظر گرامی تان می گذرد، نقد نظریه وحدت وجود بر اساس اصول برهان و ...

ادامه مطلب »