از تاریخ باستان ایران چه آثار مکتوبی به جای مانده اند ؟؟ بخش اول

دکتر همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادبیات ایران در دانشگاه آکسفورد انگلستان: این ادعا که حکومتهای باستانی ما آثار مکتوب زیادی در زمینه های مختلف علمی و فلسفی و ادبی و غیره از خود بر جای گذاشتند، اما اعراب این آثار را تمامأ سوزانده اند، افسانه ای بیش نیست ….

همچنین مشاهده کنید

فرزند کوروش کبیر ایرانی را به حیوان آمریکایی فروخت!