فیلم

از تاریخ باستان ایران چه آثار مکتوبی به جای مانده اند ؟؟ بخش اول

دکتر همایون کاتوزیان، استاد تاریخ و ادبیات ایران در دانشگاه آکسفورد انگلستان: این ادعا که حکومتهای باستانی ما آثار مکتوب زیادی در زمینه های مختلف علمی و فلسفی و ادبی و غیره از خود بر جای گذاشتند، اما اعراب این آثار را تمامأ سوزانده اند، افسانه ای بیش نیست ….
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن