آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۴

کتاب اوستا در قبرستان تاریخ

کتاب اوستا در قبرستان تاریخ

ادامه مطلب »

فروهر نوشته ی دکتر برزو نجمی

فروهر

ادامه مطلب »

فروهر و گاتا ها

فروهر و گاتا هانوشته ی فریبرز رهنمون   فروهر و گاتا ها

ادامه مطلب »

فَروَهَر سرگذشت روح و روان (استاد هاشم رضی)

فروهر سرگذشت روح و روان

ادامه مطلب »

میراث فرقه ی آذر کیوان نوشته دکتر دالوند

فرقه ی آذر کیوان

ادامه مطلب »

ظهور زرتشت

ظهور زرتشت در فضائی که کاهنان، ساحران، آتشبانان بی شمار به بهانه وساطت صدها خدا و خدای نما مردم ساده را گوسفندوار به کنار قربانگاهها، معابد و آتشگاه ها میکشیدند و با اوراد و آداب و اعمال اسرار گونه به جلب توجه قدرتهای ساختگی مافوق بشری تظاهر می نمودند؛ در محیطی که انسانها با وحشت و هراس به هر پدیده ...

ادامه مطلب »

یزیدیان و اهل حق

یزیدیان و اهل حق دو فرقه‌ای هستند که در غرب ایران و کشور عراق سکونت دارند. وجود عناصری چون اهوره‌مزدا، امشاسپندان، کستی، سدره، و همچنین نوع جشن‌ها و مراسم عبادی این دو فرقه، باعث شده است محققان آنها را از فرقه‌های زردشتیان به حساب آورند. اما این دو فرقه مشابهت‌های بسیار زیادی با عقاید و افکار ایران باستان دارند و ...

ادامه مطلب »

یهودیان مخفی و طریقت بکتاشی (عبدالله شهبازی)

دانلود کتاب : یهودیان مخفی و طریقت بکتاشی

ادامه مطلب »

یشت‌ها

یشت‌ها سرودهایی هستند که در آنها ستایش ایزدان قدیم ایرانی مطرح شده است. یشت‌ها از نظر قدمت، سبک و مطالب یکسان نیستند؛ همچنین نام برخی از آنها با مضمونشان مطابقت ندارد. هر یشت به بخش‌هایی به نام «کرده» تقسیم می‌شود؛ بیت اول و عموماً بیت آخر ِهر کرده با توصیف ایزد و عبارتی مبتنی بر پرستش او آغاز می‌شود، به ...

ادامه مطلب »

میترا و زرتشت

میترا و زرتشت

ادامه مطلب »