تفسیر انجیل به روایت یوحنا توسط ویلیام مک دونالد


ژانر: پروتستان, پسر خدا, پولس, شورا, عهد جدید, عیسی, غسل تعمید, کاتولیک, کتاب مقدس, مسیحیت, یهودیت
مجموعه: کتابخانه |
Previous Reviewتفسیر انجیل به روایت متی توسط ویلیام مک دونالد

همچنین مشاهده کنید

قدردانی رضا صفا از جمهوری اسلامی