برچسب آرشیوها : غرب

بررسی آموزه های نیل دونالد والش در جنبش تفکر نوین

چکیده چندی است با روند رو به گسترش جنبش های نومعنویت گرا در گستره جهانی مواجه هستیم. با این که خواستگاه بسیاری از این جنبش های معنوی در غرب است ولی با کمرنگ شدن مرزهاي فرهنگي ، دشمنان برای ایجاد تغییر باور مسلمانان کشورهای اسلامی به خصوص در کشور ما از آموزه های به اصطلاح معنوی این جنبش ها مدد ...

ادامه مطلب »

عرفان های غربی(والش)

ادامه مطلب »

چیستی عرفانهای نوظهور-مادی گری

ادامه مطلب »

شاخص های جنبش‌های نوپدید معنوی

شاخص های جنبش‌های نوپدید معنوی مقدمه جنبش‌های معنوی نوین یا حرکت‌های نوپدید دینی موضوعی است که در چند دهة گذشته بسیاری از دین‌شناسان، جامعه‌شناسان و الاهی‌دانان را به پژوهش و نظریه‌پردازی واداشته است. هر پدیده‌ای پیش از آنکه موضوع حکم یا تجزیه و تحلیلی قرار گیرد، لازم است که به خوبی شناسایی شود. همة علومی که به نوعی با جنبش‌های ...

ادامه مطلب »