برچسب آرشیوها : دروغ

شیو های تبلیغی شیطان گرایی

انتقال و نشر اندیشه‌ها از طریق گفتن یا نوشتن دشوار است و تعداد محدودی از مردم با آن ارتباط برقرار می‌کنند. اما نمادها به راحتی جایگاه خود را در فرهنگ عمومی پیدا می‌کنند و به خاطر ظرفیت بالاي هنری، به صورت جذابی در جامعه، به خصوص بین جوانان و زنان گسترش می‌یابند. نمادهای شیطانی در گسترة بسیار وسیعی به گونه ...

ادامه مطلب »

تاریخ شیطان گرایی 3 – دوران مدرن – قرن 18

این آیین‌ها در طول قرن‌های هفده و هجده در قالب گروه‌های سرّی که توسط اشراف ایجاد و رهبری می‌شد، ادامه یافت، که از آن جمله می توان به گروه‌هایی نظیر ژرمن باکسن، پسران نیمه شب، موهاکس‌ها و نفرین شدگان اشاره کرد. یکی از گسترده ترین و تاثیر گذارترین گروه‌های ماسونی در طول قرن هجدهم که در راستای ترویج آئین های ...

ادامه مطلب »

تاریخ شیطان گرایی 3 – دوران مدرن – قرن 16

رواج گسترده جادوگری و علوم شیطانی با گسترش کابالا در اروپا پیوند مستقیم داشت. در نیمه دوم قرن شانزدهم عقاید رازآمیز کابالی چنان در محافل مسیحی جاذبه داشت که حتی برخی شخصیت های مهم دینی در آثار خود به وسعت به تکرار مضامین و مفاهیم کابالی پرداختند.در این دوران کتاب ظهر به اثری نامدار بدل شد و ارجاع به آن ...

ادامه مطلب »

پائولو كوئيلو، عرفان يا تسهيل سلطه

پائولو كوئيلو، عرفان يا تسهيل سلطه كوئيلو گرايش مردم جهان به عرفان در دنياي فعلي را خوب دريافته است و گرايش‌هاي شديد معنوي و عرفاني در آثارش موج مي زند. انديشه‌ي وي را نمي توان در عرفان مسيحي خلاصه كرد بلكه آشكارا از برخي انديشه‌هاي اسرار آميز و آميخته با سحر عرفان سرخ پوستي تاثير پذيرفته است. خبرگزاری فارس: پائولو ...

ادامه مطلب »

قانون جذب 2

ادامه مطلب »

قانون جذب 1

ادامه مطلب »

عرفان اکنکار

ادامه مطلب »

سای بای

ادامه مطلب »

تناسخ

ادامه مطلب »

اوشو (4)

ادامه مطلب »