آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۳

عقاید و آرای احسائی

نشر عقاید احسایی، با اعتراض و انتقاد جدّی و پیگیر عالمان بزرگ قرن سیزدهم هجری رو به رو شد. چون ذکر همه ی آرای وی در این سلسله نوشتار، میسور نیست، به ناچار، به اهمّ آن ها اشاره خواهیم کرد. پیش از آن، وصف کلّی اندیشه ی احسایی را یادآور می شویم. نوشته اند: شیخ احمد احسایی، علوم و حقایق ...

ادامه مطلب »

شوقی افندی

ادامه مطلب »

بستر پیدایش بابیت و بهائیت

بستر فرهنگی پیدایش بابیت و بهائیت در بخش فرقه شناسی این فصلنامه با موضوع «مهدویت و فرقه های انحرافی » دو مقاله در شماره های ۱ و ۲ آمده است . هر دو مقاله، با نگاهی خاص به بررسی فرقه «شیخیه » پرداخته اند و در باب پیدایش این فرقه، رهبر و ویژگی های وی، موضع گیری عالمان نسبت به ...

ادامه مطلب »