مقالچه

نماز دزدیده شده و روزه و معاد بهائیان

نماز دزدیده شده و روزه و معاد بهائیان

شما استدلال به قرآن می کنید و تفسیر به رأی می آورید در عین حالی که قرآن را قبول ندارید و هر کس به شما بگوید چرا نماز قرآنی را قبول ندارید؟ و هرکس به شمابگوید چرا نماز قرآنی را قبول ندارید؟ می گویید: علی محمد باب که تا به حال می گفتید امام زمان بوده و کشته شد پیامبر بوده و نماز را برای ما از نظر رکعات، ۱۹ رکعت دستور داده، و اگر بپرسیم پس ۱۹ رکعت علی محمد باب کجاست و چگونه است؟ می گویید: حسینلعی بها در اقدس گفت: شما ۹ رکعت بخوانید و ما ده رکعت از نه رکعت را به شما بخشیدیم. اگر می گوییم: پس نه رکعت چه شد و کیفیت آن چگونه است؟ می گویید: حسینعلی بها آنرا در ورقه ای نوشته بود و محمدعلی، ناقض اکبر آن را دزدید و تا به حال برای ما روشن نیست. شما جهت دریافت مطلب فوق به «اقدس» ۵۰ صفحه ای، صفحه ی ۳۱ و «اقدس» ۱۸۰ صفحه ای، صفحه ی ۶۱ و کتاب «گنجینه ی حدود و احکام»، صفحه ی ۳۲ مراجعه نمایید. حتی در یادداشت ها و توضیحات ملحقات اقدس ۱۸۰ صفحه ای، صفحه ی ۱۰۹، برای شما نوشته اند. اصل صلوه ۹ رکعتی را جمال مبارک نظر به حکمت، در لوحی مجزا نازل فرمودند… متن این صلوه در زمان حیات عنصری هیکل اقدس به مؤمنین ارسال نشد و سه نمازی که اکنون مورد استفاده احبا است. جایگزین آن گردید. اندکی بعد از صعود جمال اقدس الهی، میرزا محمد علی، ناقض اکبر، صلوه نه رکعتی و تعدادی از الواح دیگر را به سرقت برد.
چرا روزه ی شما، روزه ی قرآنی نیست؟ قرآنی که فرموده: «ان عده الشهور عند اله اثنی عشر شهرا فی کتاب الله»: «تعداد ماه ها در نزد خدا، ۱۲ ماه است» ولی هم علی محمد باب و هم اقدس شما می گوید ماه های سال ۱۹ ماه است. تازه چند روز هم اضافه آورده اید و نام آن روزها را ایام «الهأ» نهاده اید.
شما که معاد قرآنی را قبول ندارید و معاد و قیامت را موهوم می دانید؛ شما که محارم و غیر محارم را فقط منحصر به زن پدر نموده و فقط با او نمی توانید ازدواج کنید؛ تا آخر شمایی که مرام خود را دین می دانید و آن را غیر اسلام معرفی می کنید؛ چرا به قرآن استدلال می کنید. قرآن مگر نمی فرماید:
«و من یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه».
«هر کس غیر از دین اسلام، دینی را اختیار کند از او هرگز قبول نخواهد شد».
بالاخره آقای مبلغ بعد از سکوت، باز به اخبار و آیاتی استدلال نمودند که ما منکر همه ی آنها شدیم که بعضی از آنها را خدمت خوانندگان محترم تقدیم می کنیم. بعد از تمام این مطالب از آنها قول گرفتیم اگر قولشان درست باشد، همگی، اعم از بهایی و شیعه در منزل ما حضور به هم رسانند تا تمام مدارک در اختیار آنها قرار گیرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن