پرسش و پاسخ

طهارت و نجاست

سوال
چرا بزرگان دین بر نجاست بهائیان نظر داده اند در حالیکه می دانیم خداوند همه انسان ها به یک گونه آفریده است.
پاسخ

اینکه گفته­ شود خداوند هیچ مخلوقی را نجس نیافریده از دیدگاه شرع مقدس اسلام مورد پذیرش نمی­باشد. زیرا برخی از مخلوقات مثل خون، مدفوع، بول، خوک و سگ از نظر اسلام ذاتاً نجس می­باشند.
و اما اینکه هیچ انسانی را خداوند ذاتاً نجس نیافریده هیچ تردیدی در آن وجود ندارد و تمام افراد بشر بالذات پاک و طاهر آفریده شده و حکم به نجاست ذاتی انسان غیر معقول می­باشد، لکن این برخی از انسان­ها هستند که بالعرض نجاست را به جان خریده و از نظر اعتقادی و گرایشات قلبی همراه با عمل، پشت به دین حق نموده و به یک سلسله اوهام و خرافات و دین­های ساختگی معتقد گشته و با ایجاد انحراف و گمراهی، عناد و دشمنی خود را با خدا ثابت نموده‎اند.
بهائیت یکی از این فرقه­ ها است که به مجرد رجوع و ورق زدن کتاب­های اصلی آنان مثل بیان، اقدس و… و نیز کتاب­های دفاعی آنها مثل فرائد و امثال آن، ارتداد و انحراف این فرقه از دین اسلام برای هر کسی قابل اثبات بوده و نیز ساختگی بودن و بطلان آن بر طبق معیارهای عقلی غیر قابل انکار می­گردد. همان گونه که در فرقه بهائیت به صراحت به نسخ دین اسلام حکم شده و تمام ارکان اساسی و ضروریات اسلام از قبیل نماز، حج، روزه، زکات، خاتمیت، امامت و معاد مورد انکار قرار گرفته است.
با توجه به عقیده بهائیت نباید بهائیان از احکام اسلام نسبت به خود ترس و وحشت راه داده بلکه بر طبق اقتضای آموزه­ های بهائیت از یک طرف و اقتضای آموزه ­ها و احکام اسلامی از طرف دیگر در برابر حکم اسلام به نجاست بهائیان نباید عکس العمل نشان دهند، چون از دیدگاه بهائیت احکام و آموزه­ های اسلامی قابل قبول نمی­باشد.
البته اگر این حکم از ناحیه مبانی بهائیت مطرح می­گردید آن گاه حق و سزاوار بود که بهائیان در برابر آن از خود حساسیت نشان داده و آن را مردود بشمارد.

اما در حکمت و فلسفه نجاست کفار و مشرکین از دیدگاه اسلام گفته شده که:

اولاً آنان از نجاسات پرهیز نمی­کنند، بنابراین بدن و لباس و سایر اشیایی که با آنها تماس دارند نجس خواهند بود و بر هر مسلمان لازم است که از تماس با نجاست پرهیز کند.

و ثانیاً اسلام با حکم به نجاست کفار و مشرکین خواسته که مسلمانان از آنان دوری جویند تا گرفتار افکار و عقاید فاسد آنها نشوند. بنابراین کفار و مشرکین هرچند از نجاسات هم دوری جویند، حکماً نجس خواهند بود.

تناقضگویی پیامبرخوانده‌ی بهائیت، درباره طهارت و نجاست!

از جمله‌ی تناقضات بهائیت را می‌توان در حکم به طهارت و پاکی تمامی اشیاء توسط پیشوایان بهائی دانست. چرا که آنان از یک‌سو حکم به طهارت تمامی اشیاء داده‌اند و از سویی دیگر، دستور به اجتناب از اشیاء غیرطاهر داده‌اند. اما اگر اشیاء، در بهائیت نیز به طاهر و غیرطاهر تقسیم می‌شوند، دیگر حکم به طهارت تمام اشیاء چه معنا خواهد داشت؟!
مسلک جعلی بهائیت، به دلیل عدم نشأت‌گیری از ریشه‌ای الهی، دچار تناقضات فروانی شده است. از جمله‌ی این تناقضات را می‌توان در حکم به طهارت و پاکی تمامی اشیاء توسط پیشوایان بهائی دانست. پیامبرخوانده‌ی بهائیت در حکمی، تمامی اشیاء را طاهر و پاک دانسته و مدعی شده است: «قد انغسمت الأشیاء فی بحر الطهاره [۱]؛ به تحقیق که تمامی اشیاء را در دریای طهارت فرو بردم». او در این راستا تا جایی پیش می‌رود که مایع منی را پاک دانسته است: «قَد حَکمَ الله بِالطَهارهِ عَلی ماء النُطفه رحمهً مِن عنده علی البَریهِ [۲]؛ خداوند به طهارت و پاکی آب نطفه (منی) از جهت رحمت بر خلق حکم کرده». اما در عین حال، پیامبرخوانده‌ی بهائی، برخی اشیاء را غیرطاهر دانسته و دستور به اجتناب از آن‌ها داده است.
به طور مثال، وی سجده را تنها بر شیء طاهر مقبول دانسته و گفته است: «قَد أذنَ الله لکُم السّجود علی کلِّ شیء طاهر [۳]؛ همانا خداوند بر شما سجده‌ی بر اشیاء طاهر را اذن داده است». و یا آن‌جا که پیامبرخوانده‌ی بهائی، تنها آبی را پاک‌کننده‌ی اشیاء دانسته که رنگ و بو و مزه‌اش تغییر نکرده باشد: «طهّروا کلّ مَکروه بالمآء الّذی لَم یَتغیَّر بالثّلاث إیّاکم أن تَستَعملوا المآء الّذی تغیّر بالهواء أو بالشیء آخر [۴]؛ تطهیر کنید هر مکروهی را با آبی که رنگ و بو و مزه‌اش تغییر نکرده باشد؛ بر حذر باشید از استفاده‌ی آبی که تغییر پیدا کرده باشد به واسطه‌ی هوا یا چیز دیگر».
بنابراین اگر اشیاء، در بهائیت نیز به طاهر و غیرطاهر تقسیم می‌شوند، دیگر حکم به طهارت تمام اشیاء چه معنا خواهد داشت؟!
پی‌نوشت:
[۱]. حسینعلی نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۷۳، بند ۷۵٫
[۲]. همان، ص ۷۱، بند ۷۴٫
[۳]. عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، تهران، بی‌نا، ۱۱۸ بدیع، ص ۲۶٫
[۴]. همان، ص ۸۱؛ حسینعلی نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص ۷۲٫
برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن