برچسب آرشیوها : بهاء الله

بهاء الله

بهاء الله، محور شرارت عزیه خانم دربیان وقایع و رویدادهای دوران بازگشت میرزا به بغداد می پردازد و بهاءالله را محور شرارت می نامد و به بیان شرحی از شرارت های او در قلع و قمع مخالفینش می پردازد و می گوید “با آن ادعای حسینی کردن، اشرار شمر کردار را به دور خود جمع کردند” و خود به عنوان ...

ادامه مطلب »

کتاب اقدس

ادامه مطلب »

تحری حقیقت شعار بهائیت

عبدالبهاء در سفری که با خرج بهائیان به اروپا و امریکا داشت، با فرهنگ و اندیشه های جدیدی برخورد کرد که فایده اش، فراهم آوردن اصولی به عنوان تعالیم دوازده گانه برای جامعه بهائیت بود. مهمترین مسئله ای که بهائیان از آن برای تبلیغ آئین باطل خود بهره می برند. برای اینکه بگویند بهائیت دین امروز و هماهنگ با زندگی ...

ادامه مطلب »