برچسب آرشیوها : ولد من لم یلد

خدای بهائیان

شاید این کلام طنز به نظر برسد، اما مضمون سخنی است که از میرزا حسینعلی نوری (رهبر بهائیان) صادر شده است. هر چند بهائیان می گویند: حسینعلی خدا نیست، اما او خود را خدا و خالق جهان می داند. تا آنجا که حتی قبرش به عنوان قبله بهائیان قرار گرفته است. اشراق خاوری از مبلغان معروف بهائی در کتاب ایام ...

ادامه مطلب »